NLC Radar. Monitor obłoków srebrzystych

Kiedy pojawiają się obłoki srebrzyste?

Obłoki srebrzyste są sezonowym zjawiskiem, które pojawia się głównie w miesiącach letnich. Występowanie tych chmur jest związane z bardzo niskimi temperaturami w mezosferze oraz odpowiednią wilgotnością i obecnością pyłu meteorycznego.

Auto-refreshing image

W przypadku obłoków srebrzystych, intensywne echa radarowe na wysokościach 76-85 km w czasie letnich miesięcy mogą wskazywać na obecność tych chmur, ponieważ są one związane z bardzo niskimi temperaturami i wilgotnością w mezosferze.

Na tym wykresie oś Y reprezentuje wysokość nad poziomem morza. Oś X to czas wyrażony w godzinach.

Czas na wykresie podany jest według czasu UTC. Polska znajduje się w strefie czasowej UTC+2 w okresie letnim (marzec-październik) oraz UTC+1 w okresie zimowym (październik-marzec).

Choć radar jest zlokalizowany w Niemczech, jego zasięg pozwala na monitorowanie obszaru, który obejmuje część północnej Polski. Obłoki srebrzyste mogą rozciągać się na duże odległości, więc dane z radaru OSWIN mogą być używane do przewidywania ich widoczności również w Polsce.

OSWIN VHF Radar

OSWIN VHF Radar to specjalistyczny system radarowy, zaprojektowany do badania dynamiki atmosfery w zakresie mezosfery i dolnej termosfery. Jest to radar o bardzo wysokiej częstotliwości (VHF), który umożliwia obserwacje zmian wiatru, temperatury oraz innych parametrów atmosferycznych na dużych wysokościach.

Lokalizacja

OSWIN VHF Radar jest zlokalizowany w Kühlungsborn, w północnych Niemczech, gdzie znajduje się Leibniz Institute of Atmospheric Physics (IAP). Instytut ten jest czołowym ośrodkiem badawczym, zajmującym się badaniami atmosferycznymi, zwłaszcza w kontekście górnych warstw atmosfery.

Działanie Radaru

Radar OSWIN działa na częstotliwości 53.5 MHz i emituje sygnały radarowe w górę, które są odbijane przez nieregularności w atmosferze, takie jak falowanie wiatru, zmiany gęstości oraz fluktuacje temperatury. Powracające echo jest analizowane, aby uzyskać informacje o strukturze atmosfery na różnych wysokościach.

X