Zorza Polarna – radar i kluczowe parametry w czasie rzeczywistym

Radar zorzy polarnej, a właściwie mapa z prognozą zorzy na najbliższe 60 minut oparta na modelu OVATION dla półkuli północnej. Model ten przewiduje lokalizację i intensywność zorzy, korzystając z danych o wietrze słonecznym i międzyplanetarnym polu magnetycznym mierzonych w punkcie L1, co umożliwia ocenę zorzy z wyprzedzeniem od 30 do 90 minut.

Auto-refreshing image

Kp index: To miara aktywności geomagnetycznej, czyli tego, jak bardzo pole magnetyczne Ziemi jest zaburzone przez wiatr słoneczny.

Te parametry zorzy polarnej warto obserwować na bieżąco.


Parametr Bz: Jest to komponent pionowy (północ-południe) międzyplanetarnego pola magnetycznego (IMF). Kiedy Bz jest ujemne (tj. skierowane na południe), pole magnetyczne Ziemi jest bardziej otwarte na wiatr słoneczny, co sprzyja silniejszej zorzy polarnej.


Prędkość wiatru słonecznego: Szybkość, z jaką naładowane cząstki docierają do Ziemi, wpływa na intensywność zorzy. Większa prędkość oznacza silniejsze zderzenia i jaśniejszą zorzę.


Gęstość wiatru słonecznego: to ilość naładowanych cząsteczek w wietrze słonecznym. Większa gęstość oznacza więcej cząsteczek, które mogą zderzać się z gazami w atmosferze, co również zwiększa intensywność zorzy

Międzyplanetarne pole magnetyczne: Bt daje ogólny obraz siły pola magnetycznego w przestrzeni międzyplanetarnej. Większa wartość Bt wskazuje na silniejsze pole magnetyczne, które może mieć wpływ na zjawiska takie jak zorze polarne na Ziemi, gdyż silniejsze pole magnetyczne może bardziej efektywnie oddziaływać z polem magnetycznym Ziemi

Wszystkie czasy podane na wykresach oraz na mapce są wyrażone wg. czasu UTC. Polska znajduje się w strefie czasowej UTC+2 w okresie letnim (marzec-październik) oraz UTC+1 w okresie zimowym (październik-marzec).

X