Orionidy

Dziś noc Orionidów. Kiedy i gdzie patrzeć w niebo?

Orionidy to rój meteorów pojawiający się regularnie każdej jesieni. Maksimum roju przypada już w ten weekend, czyli w nocy z 21 na 22 października. Spodziewać się możemy do 30 meteorów na godzinę. Zatem mamy do czynienia z deszczykiem, a nie deszczem meteorów. O ile w tym przypadku mamy mniej wystąpień niż w przypadku Perseidów. To nadchodzącej nocy widowisko nie będzie zakłócone przez Księżyc w pełni. To daje nadzieję, że świetlne ślady będą zdecydowanie lepiej widoczne niż przy sierpniowych Perseidach.

Czym są Orionidy?

To pozostałości po komecie Halleya. Kometa przecinając orbitę Ziemi, pozostawiła po sobie odłamki skalne i lód. W momencie kiedy Ziemia przecina pas takiego gruzu, wpada on w atmosferę, spala się i efektem jest powstania świetlnych śladów na niebie – meteorów.

Kiedy i gdzie oglądać Orionidy?

Polowanie na Orionidy można rozpocząć, gdy niebo zrobi się ciemne. Patrzymy wówczas w kierunku gwiazdozbioru Oriona. O tak wczesnej porze Orion dopiero wyłania się ponad wschodni horyzont. Warunki będą lepsze im dalej w noc. To wtedy gwiazdozbiór Oriona będzie na tyle wysoko nad horyzontem, by ewentualne meteory pojawiały się na znaczącej części południowego nieba. Radiant jest w okolicy gwiazdozbioru Oriona, ale jak to z meteorami bywa, to tylko orientacyjne miejsce wejścia meteoroidu w atmosferę. Ślad, który pozostanie po spaleniu, może pojawić się nawet w znaczącej odległości od Oriona.

Przypomnijmy jeszcze różnicę pomiędzy meteorem, meteorytem i meteoroidem

Meteoroid to gruz znajdujący się na orbicie w przestrzeni kosmicznej.
Meteor to świetlny ślad powstający w atmosferze w wyniku wejścia w nią meteoroidu.
Meteoryt to odłamek skalny, który dotarł na Ziemię, czyli nie spalił się całkowicie w atmosferze.

X